Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
_ska0077.jpg

Saab w Polsce

Zaufany lokalny partner

Oferta Saab dla Sił Zbrojnych RP oparta jest na zasadzie strategicznego partnerstwa i współpracy z organami państwowymi oraz lokalnym przemysłem. Wieloletnia współpraca Saab z polskimi partnerami przyczyniła się do realizacji programów, które wyraźnie zwiększyły potencjał obronny Polski i zdolności Sił Zbrojnych RP do międzynarodowej współpracy z sojusznikami. Saab jest gotowy do dalszego dostarczania Polsce wiodących na świecie technologii obronnych i rozwiązań obejmujących domeny morską, lądową i powietrzną.

Aktualności

Saab 340 AEW

W środę 6 marca pierwszy samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia Saab 340 AEW wylądował w Polsce. Maszyna stanowi element powietrznego systemu rozpoznania. W jego wchodzą dwa egzemplarze samolotu Saab 340 AEW oraz system naziemny, którego dostawcą również jest Saab. Pozyskując te rozwiązania, Polska istotnie wzmacnia swój potencjał militarny, a także szerzej rozumiane zdolności obronne państwa.  

Okręty podwodne

Okręty podwodne oferowane przez Saab opierają się na kilku generacjach projektów rozwojowych, które zaowocowały opracowaniem najcichszych okrętów podwodnych na świecie, dostosowanych do trudnych warunków panujących na Morzu Bałtyckim. System napędu niezależnego od powietrza Kockums Stirling AIP zapewnia im wyjątkowo niską wykrywalność (cechy stealth) oraz zdolność do skrytego operowania. Oferta okrętów podwodnych Saab obejmuje konwencjonalne jednostki wielozadaniowe o zdolnościach do operowania na każdym morzu i realizacji szerokiego zakresu misji podczas konfliktów o różnym charakterze, w tym do działań zbrojnych na dnie morskim (Seabed Warfare) oraz operacji specjalnych.

A26 divers

A26 Blekinge

Okręty podwodne Saab zapewniają maksymalne zdolności bojowe oraz najnowocześniejsze sensory. Oferują one zwiększenie wszystkich zdolności operacyjnych charakterystycznych dla jednostek tej klasy, a także umożliwiają efektywne pozyskiwanie informacji rozpoznawczych w ramach szerszej sieci systemów obronnych. Ich projekt został przystosowany do realizacji dłuższych misji dzięki elastyczność w zakresie przenoszonego ładunku oraz dbałość o komfort i warunki bytowe załogi. Sprawdzona, modułowa konstrukcja sprawia, że okręty mogą podlegać dalszym modernizacjom oraz kolejnym adaptacjom przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji w pełnym cyklu życia.

GLSDB 

Zapewnia przewagę nad konkurencją na współczesnym polu bitwy. Nasza naziemna bomba małokalibrowa (GLSDB) to precyzyjna amunicja dalekiego zasięgu, która spełnia zmieniające się potrzeby sił zbrojnych. GLSDB zapewnia najwyższą elastyczność i uzupełnia istniejącą broń o trajektorii balistycznej, opierając się na sprawdzonych i udanych rakietach Small Diameter Bomb Increment (SDB I) i Multiple Launch Rocket System. SDB to 250-funtowa broń z zaawansowanym systemem nawigacji inercyjnej wspomaganym przez system GPS, połączona z wielofunkcyjną, penetrującą głowicą wybuchową i odłamkową oraz programowalnym zapalnikiem elektronicznym.

glsdb.jpg

GLSDB – odpowiedź na potrzeby współczesnego pola walki

Dobrze wyposażone i uzbrojone siły artyleryjskie mają kluczowe znaczenie na współczesnym polu walki. Powszechne użycie dronów wymusza jednak dyslokację jednostek odpowiednio daleko od linii frontu, co oznacza konieczność dysponowania środkami ogniowymi o dużym zasięgu. To z kolei generuje poważne koszty. Pocisk rakietowy GLSDB oferuje najlepszy stosunek kosztu to efektu wśród systemów uzbrojenia tej klasy. Dysponując zasięgiem do 150 km, zapewnia on zdolność rażenia wysokowartościowych celów przeciwnika z precyzją do 1 metra przy koszcie niższym od wszystkich innych rozwiązań obecnie dostępnych na rynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego

Polska i Szwecja dzielą wspólną wizję dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Saab rozumie, że rozwój nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego jest dla Polski kluczowym elementem wzrostu gospodarczego. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez współpracę na wielu poziomach: przemysłowym, wojskowym, akademickim, technologicznym i ekonomicznym. Saab wspiera wysiłki Polski w tym zakresie poprzez partnerstwo obejmujące przede wszystkim transfer nowoczesnych technologii oraz możliwość realizacji kontraktów eksportowych przez polskie podmioty.

RBS15

Pocisk przeciwokrętowy Saab RBS15 Mk3 jest wyjątkowo dobrze przystosowany do trudnych warunków panujących na wodach przybrzeżnych; korzystając z wyjątkowego radaru naprowadzającego jest w stanie precyzyjnie atakować cele w każdych warunkach pogodowych, na dużych odległościach i w przestrzeni walki pełnej różnego rodzaju przedmiotów. Saab dostarcza pociski RBS15 dla Marynarki Wojennej RP, wykorzystywane w okrętach rakietowych typu Orkan.

 

Czytaj więcej

Video - 02:15
Sabertooth

Seabed Warfare

Operacje podwodne przy dnie morskim są jednak bardzo trudne, a nowe zagrożenia jeszcze bardziej podnoszą wymagania, jakie stawia się przed specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do ich zwalczania. Skuteczne działanie w środowisku podwodnym wymaga zastosowania wysublimowanych technologii, a sam sprzęt powinien charakteryzować się uniwersalnością i wielozadaniowością.

Czytaj więcej

Przenośny system przeciwpancerny NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) zapewnia żołnierzom piechoty zdolność do niszczenia jednym strzałem nawet najbardziej zaawansowanych czołgów. Dzięki sprawdzonej technologii OTA (Overfly Top Attack) z zaawansowanym systemem zapalnika, przeciwpancerny pocisk kierowany zawsze podąża bezpośrednio nad cel i atakuje go z górnej półsfery (od strony dachu lub wieży). Niezawodność i precyzja systemu przeciwpancernego NLAW zwiększa przeżywalność żołnierzy na współczesnym polu walki. Uzbrojenie to jest w pełni kompatybilne z goglami oraz innymi systemami noktowizyjnymi.

 

Czytaj więcej

Video - 00:55

Systemy szkolno-treningowe

Wspólne szkolenia sił zbrojnych państw sojuszniczych mają kluczowe znaczenie dla wszystkich członków NATO. Podczas ćwiczeń szczególny nacisk kładzie się na interoperacyjność sił na poziomie brygady i wyższym, aby zapewnić skuteczność procesu szkoleniowego oraz przygotować dowódców i żołnierzy na obecne i przyszłe zagrożenia. Wspólne ćwiczenia umożliwiają także szybką i elastyczną zmianę ról w scenariuszu treningowym. Współczesne siły zbrojne są wyposażone nowoczesne technologie i operują na coraz bardziej złożonym polu walki, często pod celnym ogniem przeciwnika, zadając i ponosząc straty w ekstremalnie trudnych warunkach. Dlatego też – pomimo tego, że nic nie zastąpi rzeczywistego doświadczenia bojowego – realizm jest kluczem do optymalizacji procesu szkoleniowego sił zbrojnych.

Live training

Trenuj tak, jak walczysz

Systemy symulacji laserowej oferowane przez Saab zapewniają dokładne odwzorowanie rzeczywistości, dzięki czemu umożliwiają trening maksymalizujący realną efektywność bojową. Rozwiązania firmy Saab zapewniają realistyczną symulację działań, dzięki czemu żołnierze mogą szkolić się zgodnie z zasadą „Trenuj tak, jak walczysz”. Interoperacyjność i realizm, modułowość i skalowalność to kluczowe aspekty doskonałego szkolenia z użyciem symulatorów. W 2021 r. Saab podpisał kontrakt na dostawę kilku takich systemów, wraz z odpowiednim pakietem usług wsparcia, dla Sił Zbrojnych RP.

Giraffe 1X

Giraffe 1X to wielozadaniowy radar 3D o wysokiej rozdzielczości przeznaczony do obserwacji przestrzeni powietrznej. Jest to elastyczne rozwiązanie, które umożliwia klientom na całym świecie wykrywanie obiektów powietrznych takich jak załogowe samoloty i śmigłowce, szybko poruszające się rakiety oraz pociski artyleryjskie i moździerzowe (RAM), a także małe bezzałogowe statki powietrzne w środowisku silnych emisji elektromagnetycznych i zakłóceń. Radar Giraffe 1X może nieustannie dozorować zdefiniowany obszar i dzięki temu zapewnia siłom zdolność wczesnego ostrzegania. Ponadto specjalna funkcja śledzenia bezzałogowców oferuje użytkownikowi wysoką skuteczność wykrywania tego typu celów.

 

Czytaj więcej

 

Video - 02:35

Kontakt

Zasady ochrony prywatności
An error has occurred while getting captcha image

Informacje na temat polityki prywatności Saab tutaj.